The Golden Age Teachings

Een training voor het nieuwe Tijdperk

‘The Golden Age Teachings’ is een bijzonder traject van het Aquarius tijdperk met nieuwe leringen over deze bijzondere tijd en hoe jij hier in kan staan. Op 21 december 2020 zijn we namelijk officieel overgegaan naar het nieuwe tijdperk, wat vanuit de oudheid bekend staat als The Great Golden Age for mankind. Volkeren van over de hele wereld spreken al eeuwen lang over het Aquarius tijdperk en de spirituele ontwikkeling die hiermee gepaard gaat, over de magie die vrij komt en de mogelijkheid voor mensen om zich tot hun volle potentieel te ontwikkelen. Je krijgt de mogelijkheid je te ontwikkelen van een ruwe steen tot een stralende universele diamant met onbeperkte kennis en volledig bewustzijn over je innerlijke kracht, mits dat is wat je werkelijk wilt.

In deze training delen Senia en Freya Melchizedek hun gecombineerde kennis van meer dan 30 jaar over onder andere bewustzijn, magie, energie, de wet van aantrekking, en het herkennen en signaleren van beperkende overtuigingen. Deze training is een unieke samensmelting van esoterische kennis uit verschillende culturen waaronder de Indiase en de Tolteekse (Tolteken staan bekend als bewustzijn meesters). De meditaties, energieoverdracht en teachings zijn samengebracht tot een magische training die volop mogelijkheden biedt, mogelijkheden die jij vanuit je hele wezen zult gaan ervaren. De 21 aspecten van ontwaking zullen aangeraakt worden waardoor het een sterk transformerend effect zal gaan hebben op jouw leven. Jouw aanwezigheid op aarde kan een positief effect hebben in de grote veranderingen die zullen gaan plaats vinden in de wereld, voor zowel jezelf als jouw omgeving. 

Tevens worden vele teachings en meditaties die we in de praktijk gaan brengen wetenschappelijk onderbouwd door de Quantumfysica, iets wat wij tevens in de training zullen gaan behandelen en laten zien.  

De nieuwetijdsteachings van het Aquarius Gouden Tijdperk zijn bedoeld om jouw bewustzijn en zelfkennis zodanig te vergroten dat je de mogelijkheid hebt jouw leven vanuit waarheid en vrijheid te leven, los van jouw innerlijke beperkingen.

De leer van het Aquarius Gouden Tijdperk is bedoeld om jouw bewustzijn en zelfkennis te vergroten en uiteindelijk volledige bevrijding van het innerlijke lijden te kunnen ervaren; jezelf te bevrijden van beperkingen, of beter gezegd de beperkingen van de matrix zoals we die kennen. We zijn zo geïndoctrineerd dat 95% van de mensheid dit lijden niet eens waarneemt als lijden, maar als normaal beschouwt. We zullen jou helpen en begeleiden om uiteindelijk uit de matrix van het lijden te stappen zodat jij volledige eenheid met jezelf en het universum kan ervaren, met al dat is. Dit zijn teachings voor volledige ontwaking, tot aan Godrealisatie toe. Alle vermogens van jouw eigen bewustzijn zullen aangeboord worden en deze zullen we samenbrengen met jouw innerlijke Bron/Vader/Moeder/God/de Divine. Door deze twee aspecten samen te brengen met de Gouden Tijd teachings en meditaties zal jij je als een ongelofelijk krachtig wezen gaan ontwikkelen op een ongekend niveau.

golden age globe

Bewustzijnswerk

Met deze Golden Age Teachings gaan we op een ander manier verder met de Mahatma Avatar van Synthese Master dan met de Mahatma Advanced trainingen. Deze laatste zijn allemaal gericht op energiewerk. Uiteraard gaat de ontwikkeling in energiewerk ook gepaard met een transformatie in bewustzijn maar dat is niet waar de focus op ligt tijdens deze trainingen. Deze bewustzijnstransformatie kan als enorm ervaren worden maar het is in wezen nog maar een kleine verschuiving. The Golden Age Teachings – Aquarius Mahatma Classes is een training die zich compleet focust op het bewustzijn, waar we ons richten op het Ken U Zelf  systeem en de ontwikkeling van het ik-bewustzijn naar het eenheidsbewustzijn. Om die reden is de Mahatma Avatar van Synthese Master de vereiste vooropleiding om deel te kunnen nemen aan deze intense en krachtige training die gefocust is op de ontwikkeling van jouw Multi-Dimensionale bewustzijn. Tijdens de Mahatma Avatar van Synthese Master wordt er een basis gelegd voor als jij deze Golden Age Teachings wilt gaan volgen en zal er een begin gemaakt worden met jouw bewustzijnsontwikkeling.  

Pioniers van The Golden Age

The Golden Age Teachings – Aquarius Mahatma Classes’ bereiden jou voor op het Gouden Tijdperk waarin jij een pionier zal zijn voor toekomstige leraren in multi-dimensionaal mystiek bewustzijn en spiritualiteit. Je zet als het ware de nieuwe Goddelijke Universele Blauwdruk van het Gouden Tijdperk neer waarin jij vreugde/bliss, innerlijke vrijheid, overvloed, transcedentie, mystieke en kosmisch eenheidsbewustzijn vanuit een staat van zijn gaat ervaren op ongekend niveau. Je kan jezelf hierdoor neerzetten om de mensheid te helpen naar een hoger kosmische plan van bestaan. Wanneer je dat doet kunnen mensen jou gaan ervaren als een spiritueel leider en voorbeeld waar zij graag bij in gezelschap verkeren. Je zal mensen inspireren om precies hetzelfde te willen doen als wat jij doet en dat is precies wat we nu nodig hebben in dit tijdperk. Zo ging het in het verleden ook met de grote leermeesters van hun tijd waar wij het nu geregeld over hebben en die voor ons een groot voorbeeld zijn, zoals: Saint Germain, Sananda, Quan Yin, Buddha, Shiva, enz. Zij waren allen pioniers in hun tijd en hebben hun aandeel gehad in de verdere ontwikkeling van de wereld en de mensheid waarin wij nu staan. 

21 condities van ontwaking

Op deze reis in ontwaking en naar de hoogste bewustzijnsstaat zal je de 21 condities van ontwaking gaan ervaren. Tijdens het 4-jarige traject zal je in elk level een aantal van deze 21 punten gaan eigen maken, ervaren en leven. Welke en wanneer is voor iedereen persoonlijk.

 1. Geen lijden
 2. Geen verleden, geen toekomst
 3. Geen ontevredenheid
 4. Geen angst
 5. Je niet gekwetst of beledigd voelen
 6. Niemand die controle uitoefent
 7. Geen conflict(en)
 8. Geen imago
 9. Geen storende gedachten
 10. Geen oordelen
 11. Geen dagdromen

12. Losgekoppeld zijn van de geest
13. Zich leeg voelen
14. Zich volmaakt voelen
15. Vreugde zonder oorzaak voelen
16. Liefde zonder voorwaarden voelen
17. Verwondering voelen
18. Voelen dat alles automatisch gaat
19. Voelen dat alles perfect is
20. Innerlijke Stilte ervaren en voelen
21. De werkelijkheid ervaren zoals die werkelijk is zonder verhalen

 1. Geen lijden
 2. Geen verleden, geen toekomst
 3. Geen ontevredenheid
 4. Geen angst
 5. Je niet gekwetst of beledigd voelen
 6. Niemand die controle uitoefent
 7. Geen conflict(en)
 8. Geen imago
 9. Geen storende gedachten
 10. Geen oordelen
 11. Geen dagdromen
 12.  Losgekoppeld zijn van de geest
 13. Zich leeg voelen
 14. Zich volmaakt voelen
 15. Vreugde zonder oorzaak voelen
 16. Liefde zonder voorwaarden voelen
 17. Verwondering voelen
 18. Voelen dat alles automatisch gaat
 19. Voelen dat alles perfect is
 20. Innerlijke Stilte ervaren en voelen
 21. De werkelijkheid ervaren zoals die werkelijk is zonder verhalen

Is deze training wat voor mij?

In The Golden Age Teachings zal je gaan leren hoe je het nieuwetijdsbewustzijn kan inzetten met behulp van verschillende esoterische meditaties en teachings. Deze meditaties brengen innerlijke rust, balans, inzichten, versterken jouw bewustzijn en de connectie met de Bron/Vader/Moeder/God de Divine; je maakt ruimte in jouw bewustzijn om meer uit het leven te halen. Deze trainingen zijn daarom ook bedoeld voor hen die wérkelijk los willen komen van de matrix zoals wij die kennen, die van het innerlijk lijden – wat bij de tolteken bekend staat als het Ik-bewustzijn – en de stap willen maken naar het eenheidsbewustzijn waar magie mogelijk is. Het voor hen die volledige ontwaking willen ervaren. Om deze reis te kunnen maken moet je bereid zijn door de stof heen te gaan, je moet eerlijk en vanuit waarheid naar jezelf durven kijken en onvoorwaardelijke commitment kunnen tonen aan jezelf en aan de hele mensheid. Jouw inzet is allesbepalend voor jouw ontwikkeling. Uiteraard komt er het nodige huiswerk bij kijken en zal je bepaalde meditaties dagelijks in je eigen tijd moeten doen. Wanneer je consequent aan de slag gaat, ontwikkel je jezelf op een ongekend niveau naar ontwaking en verlichting tot aan Godrealisatie toe, waar het onmogelijke mogelijk wordt. Hier is moed, waarheid, kracht en doorzettingsvermogen voor nodig. 

De levels

Deze opleiding is een enorm krachtige en buitengewoon magische reis om de ware kracht van jouw bewustzijn te leren kennen en te beheersen. Het is een reis van innerlijke transformatie, liefde, leiderschap, transcendentie en naar kosmisch eenheidsbewustzijn. Deze reis naar ontwaking en godrealisatie kent vier levels. Elk level zal in 4 weekenden gegeven worden over een tijdbestek van één jaar zodat alles goed geïntegreerd en eigen gemaakt kan worden. De volledige opleiding bestaat dus uit een traject wat zich over 4 jaar uitspreidt.

One Consciousness

Het eerste jaar van The Golden Age Teachings ligt de focus op het innerlijke onderzoek naar het ik-bewustzijn en de ontwaking van het eenheidsbewustzijn. Tijdens het eerste level maak je een reis naar binnen om jezelf beter te leren kennen en om jouw werkelijke waarheid te kunnen zien. Je zal je bewust worden hoe jij van het ik-bewustzijn naar het eenheidsbewustzijn kan gaan en gebruik kan maken van jouw innerlijke manifestatiekracht. Het overvloedsbewustzijn zal in jou ontwaken en je zal leren hoe jij kan manifesteren vanuit het eenheidsbewustzijn waar vreugde, liefde, verbinding en medeleven aanwezig zijn en waar je volledig in het nu aanwezig bent. Je zult synchroniciteiten en welvaart gaan creëren op elk niveau zoals jij het wilt en iedere vorm van overvloed volop gaan ervaren in jouw leven. 

Niets is onmogelijk. Het onmogelijke wordt mogelijk omdat het vanuit het eenheidsbewustzijn gebeurd waar geen beperking is. In dit level worden zeer krachtige en diepgaande meditaties geleerd die gepaard gaan met teachings om jezelf beter te leren kennen. Deze Level 1 Practitioner: One Consciousness bestaat uit een traject van 4 verschillende weekenden die elk 3 dagen duurt. De precieze inhoud van deze weekenden worden van te voren niet prijsgegeven zodat iedereen blanco en zonder enige verwachting de training instapt zodat we diepere lagen van bewustzijn kunnen aanboren en jij inzicht kan krijgen in het ik-bewustzijn. Je wordt je eigen levensregisseur en je richt je leven zo in zoals jij het wilt hebben.

Op het moment dat jij je hebt aangemeld en de training van start gaat krijg je toegang tot een versleutelde pagina op de de O.C. Academy website waar je de behandelde meditaties op kunt terugvinden zodat je die dagelijks kunt gebruiken voor jouw persoonlijke transformatieproces.

Inclusief:

 • 4 Live trainingsweekenden van elk 3 dagen.
 • 3 Online groepscoaching sessies. 
 • Toegang tot een versleutelde pagina op de website.
 • Dagelijkse ondersteuning voor jouw processen in de vorm van begeleide meditaties en zelfonderzoek.
 • Dagelijkse en wekelijkse contemplaties om het bewustzijn te prikkelen.
 • Toegang tot een besloten whatsapp groep met jouw mede deelnemers van level 1.
 • Certificaat van deelname.
Investering in jezelf: € 2097,-
Nu € 1797,-

Love Consciousness

Nadat je de Level 1 Practitioner: One Consciousness eigen hebt gemaakt wordt het voor jou mogelijk om het tweede level van deze bewustzijnsreis te volgen: Love Consciousness. Vanuit het liefdesbewustzijn waar we in dit level mee gaan werken is iemand in staat om anderen vanuit een diepe staat van liefde te helpen met het transformeren van innerlijke processen. Je wordt iemand die verandering brengt in je omgeving vanuit het eenheidsbewustzijn. Alleen jouw aanwezigheid of aanraking kan dit effect al hebben. Natuurlijk kan je hierbij de nodige teachings en begeleiding geven als je dat wenst en mensen verder op weg wilt helpen. Jouw relaties zullen transformeren en een groot innerlijk leiderschap zal zich gaan ontwikkelen op meesterlijk niveau.

Je zult de kracht en inzicht hebben om de Matrix van het leven te doorzien, beïnvloeden en nog veel meer. Jouw staat van eenheidsbewustzijn zal in dit jaar op een hoger niveau getild worden waardoor je o.a. mee vibreert in het liefdesbewustzijn. Je leert krachtige transformerende meditaties die jou diep naar binnen brengen om zo de nodige transformatie in de wereld te kunnen brengen, want alles wat zich in jou afspeelt zal naar buiten schijnen en de mensen om jou heen helpen te transformeren en ondersteunen. Ook dit level bestaat uit 4 verschillende weekenden van elk 3 dagen.

Inclusief:

 • 4 live trainingsweekenden van elk 3 dagen.
 • 3 Online groepscoaching sessies. 
 • Toegang tot een versleutelde pagina op de website.
 • Dagelijkse ondersteuning voor jouw processen in de vorm van begeleide meditaties en zelfonderzoek.
 • Dagelijkse en wekelijkse contemplaties om het bewustzijn te prikkelen.
 • Toegang tot een besloten whatsapp groep met jouw mede deelnemers van level 2.
 • Certificaat van deelname.

Investering in jezelf: € 2197,-
Nu € 1897,-

Universal Consciousness

Na het volgen van het tweede level is het mogelijk om het derde level: Universal Consciousness te volgen. In deze zeer intense en confronterende maar krachtige training leer je nog verder voorbij het lijden te gaan. Je transcendeert al het lijden als het ware, je stijgt er boven uit. Je leert door de illusies van afscheiding heen te kijken en je komt in een nog hogere staat van ontwaking waar afscheiding en dualiteit niet meer bestaan of ervaren worden. Je kan een bewustzijn gaan ervaren waarin je toegang kan krijgen tot andere werelden waarin jij diverse mystieke ervaringen kan opdoen. Je begint letterlijk uit de matrix te stappen, waarbuiten volledige innerlijke vrijheid ervaren wordt; je transcendeert tot de mystieke staat van bewustzijn. Je leert tijdens dit level verschillende meditaties die jou inzichten zullen geven over het lijden en hoe deze te overstijgen vanuit een zeer hoge staat van ontwaking. De ervaring van het eenheidsbewustzijn zal dan ook vele levels omhoog schieten.

Samen met jouw innerlijke Trinity Power zullen we diepe innerlijke lagen aanboren die eerder nog niet zichtbaar en toegankelijk waren. Jouw bewustzijn is alle ervaringen letterlijk aan het transcenderen. 
De exacte inhoud van de training wordt van tevoren dan ook niet prijsgegeven zodat we diepere lagen van bewustzijn en kracht kunnen aanboren en inzetten voor het juiste resultaat. Ook dit level bestaat uit 4 verschillende weekenden van elk 3 dagen. 

* Nadat je dit jaar hebt afgerond heb je het level van de Universal Consciousness behaald. Je zal hier na afloop een certificaat van ontvangen. *

Investering in jezelf: € 2397,-  € 2197,-

The Golden Age Teachings level 4Supreme Consciousness

Na het volgen van het advanced level 3 heb je toegang tot Level 4 Mahatma Spiritual Teacher: Supreme Consciousness. Mahatma betekend letterlijk Grote ziel, de ziel van de Bron/Vader/Moeder/God de Divine. Eenmaal aangekomen bij het vierde level zal je reeds gevestigd zijn in een zeer hoge staat van kosmisch eenheidsbewustzijn met al wat leeft, je zit dan in het hoogste Mahatma Bewustzijn van de Bron. Je gaat richting godrealisatie en jouw energiefrequentie heeft een grote en positieve impact op jouw omgeving waardoor problemen uit zichzelf oplossen en gebroken relaties uit zichzelf herstellen. Uitgerust met een grote esoterische wijsheid, levend in een hogere staat van bewustzijn,  ondergedompeld in de kracht van de Bron/Vader/Moeder/God de Divine die jou 24 uur per dag ondersteund, ben je een groot voorbeeld voor de mensheid en de wereld. Je bent dus letterlijk een Mahatma Spiritual Teacher met een groot bereik om mensen te helpen en te ondersteunen in hun processen. Alles wat je geleerd hebt in de vorige levels zal tijdens dit level vele malen in kracht en bewustzijn toenemen. Je kent het geheim van Godrealisatie, het geheim van alle mogelijke relaties en het innerlijke zelf, en hoe uit de Matrix te stappen.

Ook tijdens dit vierde level leer je verschillende krachtige meditaties die jou samen brengt met jouw innerlijke Bron/Vader/Moeder/God de Divine om jezelf en jouw omgeving te tillen naar een hoger niveau van bestaan. Dit level bestaat uit 4 verschillende weekenden van elk 3 dagen.

De exacte inhoud van de training wordt van tevoren niet prijsgegeven zodat iedereen blanco en zonder enige verwachting de training kan instappen zodat we diepere lagen van bewustzijn en kracht kunnen aanboren, activeren en inzetten voor het juiste resultaat.

* Nadat je dit jaar hebt afgerond heb je het level van de Golden Age Mahatma Spiritual Teacher Supreme Consciousness behaald. Je zal hier een certificaat van ontvangen. *

Investering in jezelf: € 2597,-  € 2397,-

" De Golden Age training is een liefdevolle transformatie voor jezelf. Je wordt op een professionele manier begeleid om jouw diepere stukken te leren zien en te transformeren naar waarheid zelfliefde en vrijheid! Jouw groei van het beperkende IK bewustzijn naar het prachtige bevrijdende EENheids bewustzijn krijgt een behoorlijke boost door de weekenden met krachtige meditaties teachings en energie overdrachten. Ook thuis heb je handvaten en begeleidende meditaties voor zelfonderzoek en healing van jouw processen. Een aanrader voor jouw ascensieproces! "
Petra
" Showing me the Way to open up awareness, to leave it as it is. In present. To be flexible, to be every-One & No-One and loving what is.. "
Angelique
" De trainingen volgen bij O.C. Academy heeft mijn leven veranderd. Ik begin nu pas het gevoel te krijgen dat ik leef. Vooral de Golden Age Teachings hebben daaraan bijgedragen. De Golden Age trainingen bevatten krachtige, transformerende teachings en meditaties, Maar het gaat niet allemaal vanzelf. Je moet er echt zelf mee aan de slag. Je komt jezelf behoorlijk tegen, maar laat dat nou precies de bedoeling zijn. De uitdaging is om bij jezelf naar binnen te gaan en te ontdekken wat er allemaal in jezelf speelt. Doe je dat, dan zal je leven voorgoed veranderen en kom je daar waar echte liefde en magie is. Gelukkig worden we goed begeleid en kunnen we altijd terug vallen op de teachers. Wil je losbreken uit de sleur? Jezelf terugzetten in je eigen kracht? Ben je bereid om in jezelf op ontdekkingsreis te gaan? Dan ben je hier aan het juiste adres! "
Esther

Deze opleiding wordt gegeven door:

Freya Melchizedek

Freya Melchizedek

en/of

Senia Melchizedek

Senia Melchizedek

Agenda & aanmelden

Duur: Elk level bevat 4 live trainingsweekenden verdeeld over een jaar.
Investering in jezelf:
Verschilt per level. Het is mogelijk deze per level in 4 gelijkwaardige termijnen te voldoen.
De levels moeten op volgorde gevolgd worden. Na elk afgerond level ontvang je een certificaat.
Vereiste vooropleiding: Mahatma Avatar van Synthese Master

Wanneer de levels staan ingepland verschijnen deze hieronder. Volg de link voor meer informatie en om je aan te melden.

Deze training staat (nog) niet op de agenda. Houd de website in de gaten of schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen.

Online omgeving

Tijdens The Golden Age Teachings krijg je toegang tot de online omgeving die hoort bij het level wat je volgt. In deze online omgeving vind je o.a. de meditaties terug die tijdens de training zijn behandeld en die jou ondersteunen tijdens jouw dagelijkse proces. Ook worden hier praktische opdrachten en contemplaties aangeboden die aansluiten bij het laatste weekend en jou verder helpen in jouw bewustzijnsproces. 

Log hieronder in voor de online omgeving.

Log in bij jouw account