The Golden Age Teachings

Een training voor het nieuwe Tijdperk

‘The Golden Age Teachings’ is een bijzonder traject van het Aquarius tijdperk met nieuwe leringen over deze bijzondere tijd en hoe jij hier in kan staan. Op 21 december 2020 zijn we namelijk officieel overgegaan naar het nieuwe tijdperk, wat vanuit de oudheid bekend staat als The Great Golden Age for mankind. Volkeren van over de hele wereld spreken al eeuwen lang over het Aquarius tijdperk en de spirituele ontwikkeling die hiermee gepaard gaat, over de magie die vrij komt en de mogelijkheid voor mensen om zich tot hun volle potentieel te ontwikkelen. Je krijgt de mogelijkheid je te ontwikkelen van een ruwe steen tot een stralende universele diamant met onbeperkte kennis en volledig bewustzijn over je innerlijke kracht, mits dat is wat je werkelijk wilt.

In deze training delen Senia en Freya Melchizedek hun gecombineerde kennis van meer dan 30 jaar over onder andere bewustzijn, magie, energie, de wet van aantrekking, en het herkennen en signaleren van beperkende overtuigingen. Deze training is een unieke samensmelting van esoterische kennis uit verschillende culturen waaronder de Indiase en de Tolteekse (Tolteken staan bekend als bewustzijn meesters). De meditaties, energieoverdracht en teachings zijn samengebracht tot een magische training die volop mogelijkheden biedt, mogelijkheden die jij vanuit je hele wezen zult gaan ervaren. De 21 aspecten van ontwaking zullen aangeraakt worden waardoor het een sterk transformerend effect zal gaan hebben op jouw leven. Jouw aanwezigheid op aarde kan een positief effect hebben in de grote veranderingen die zullen gaan plaats vinden in de wereld, voor zowel jezelf als jouw omgeving. 

Tevens worden vele teachings en meditaties die we in de praktijk gaan brengen wetenschappelijk onderbouwd door de Quantumfysica, iets wat wij tevens in de training zullen gaan behandelen en laten zien.  

De nieuwetijdsteachings van het Aquarius Gouden Tijdperk zijn bedoeld om jouw bewustzijn en zelfkennis zodanig te vergroten dat je de mogelijkheid hebt jouw leven vanuit waarheid en vrijheid te leven, los van jouw innerlijke beperkingen.

De leer van het Aquarius Gouden Tijdperk is bedoeld om jouw bewustzijn en zelfkennis te vergroten en uiteindelijk volledige bevrijding van het innerlijke lijden te kunnen ervaren; jezelf te bevrijden van beperkingen, of beter gezegd de beperkingen van de matrix zoals we die kennen. We zijn zo geïndoctrineerd dat 95% van de mensheid dit lijden niet eens waarneemt als lijden, maar als normaal beschouwt. We zullen jou helpen en begeleiden om uiteindelijk uit de matrix van het lijden te stappen zodat jij volledige eenheid met jezelf en het universum kan ervaren, met al dat is. Dit zijn teachings voor volledige ontwaking, tot aan Godrealisatie toe. Alle vermogens van jouw eigen bewustzijn zullen aangeboord worden en deze zullen we samenbrengen met jouw innerlijke Bron/Vader/Moeder/God/de Divine. Door deze twee aspecten samen te brengen met de Gouden Tijd teachings en meditaties zal jij je als een ongelofelijk krachtig wezen gaan ontwikkelen op een ongekend niveau.

golden age globe

Bewustzijnswerk

Met deze Golden Age Teachings gaan we op een ander manier verder met de Mahatma Avatar van Synthese Master dan met de Mahatma Advanced trainingen. Deze laatste zijn allemaal gericht op energiewerk. Uiteraard gaat de ontwikkeling in energiewerk ook gepaard met een transformatie in bewustzijn maar dat is niet waar de focus op ligt tijdens deze trainingen. Deze bewustzijnstransformatie kan als enorm ervaren worden maar het is in wezen nog maar een kleine verschuiving. The Golden Age Teachings – Aquarius Mahatma Classes is een training die zich compleet focust op het bewustzijn, waar we ons richten op het Ken U Zelf  systeem en de ontwikkeling van het ik-bewustzijn naar het eenheidsbewustzijn. Om die reden is de Mahatma Avatar van Synthese Master de vereiste vooropleiding om deel te kunnen nemen aan deze intense en krachtige training die gefocust is op de ontwikkeling van jouw Multi-Dimensionale bewustzijn. Tijdens de Mahatma Avatar van Synthese Master wordt er een basis gelegd voor als jij deze Golden Age Teachings wilt gaan volgen en zal er een begin gemaakt worden met jouw bewustzijnsontwikkeling.  

Pioniers van The Golden Age

The Golden Age Teachings – Aquarius Mahatma Classes’ bereiden jou voor op het Gouden Tijdperk waarin jij een pionier zal zijn voor toekomstige leraren in multi-dimensionaal mystiek bewustzijn en spiritualiteit. Je zet als het ware de nieuwe Goddelijke Universele Blauwdruk van het Gouden Tijdperk neer waarin jij vreugde/bliss, innerlijke vrijheid, overvloed, transcedentie, mystieke en kosmisch eenheidsbewustzijn vanuit een staat van zijn gaat ervaren op ongekend niveau. Je kan jezelf hierdoor neerzetten om de mensheid te helpen naar een hoger kosmische plan van bestaan. Wanneer je dat doet kunnen mensen jou gaan ervaren als een spiritueel leider en voorbeeld waar zij graag bij in gezelschap verkeren. Je zal mensen inspireren om precies hetzelfde te willen doen als wat jij doet en dat is precies wat we nu nodig hebben in dit tijdperk. Zo ging het in het verleden ook met de grote leermeesters van hun tijd waar wij het nu geregeld over hebben en die voor ons een groot voorbeeld zijn, zoals: Saint Germain, Sananda, Quan Yin, Buddha, Shiva, enz. Zij waren allen pioniers in hun tijd en hebben hun aandeel gehad in de verdere ontwikkeling van de wereld en de mensheid waarin wij nu staan. 

21 condities van ontwaking

Op deze reis in ontwaking en naar de hoogste bewustzijnsstaat zal je de 21 condities van ontwaking gaan ervaren. Tijdens het 3-jarige traject zal je in elk level een aantal van deze 21 punten gaan eigen maken, ervaren en leven. Welke en wanneer is voor iedereen persoonlijk.

 1. Geen lijden
 2. Geen verleden, geen toekomst
 3. Geen ontevredenheid
 4. Geen angst
 5. Je niet gekwetst of beledigd voelen
 6. Niemand die controle uitoefent
 7. Geen conflict(en)
 8. Geen imago
 9. Geen storende gedachten
 10. Geen oordelen
 11. Geen dagdromen

12. Losgekoppeld zijn van de geest
13. Zich leeg voelen
14. Zich volmaakt voelen
15. Vreugde zonder oorzaak voelen
16. Liefde zonder voorwaarden voelen
17. Verwondering voelen
18. Voelen dat alles automatisch gaat
19. Voelen dat alles perfect is
20. Innerlijke Stilte ervaren en voelen
21. De werkelijkheid ervaren zoals die werkelijk is zonder verhalen

 1. Geen lijden
 2. Geen verleden, geen toekomst
 3. Geen ontevredenheid
 4. Geen angst
 5. Je niet gekwetst of beledigd voelen
 6. Niemand die controle uitoefent
 7. Geen conflict(en)
 8. Geen imago
 9. Geen storende gedachten
 10. Geen oordelen
 11. Geen dagdromen
 12.  Losgekoppeld zijn van de geest
 13. Zich leeg voelen
 14. Zich volmaakt voelen
 15. Vreugde zonder oorzaak voelen
 16. Liefde zonder voorwaarden voelen
 17. Verwondering voelen
 18. Voelen dat alles automatisch gaat
 19. Voelen dat alles perfect is
 20. Innerlijke Stilte ervaren en voelen
 21. De werkelijkheid ervaren zoals die werkelijk is zonder verhalen

Is deze training wat voor mij?

In The Golden Age Teachings zal je gaan leren hoe je het nieuwetijdsbewustzijn kan inzetten met behulp van verschillende esoterische meditaties en teachings. Deze meditaties brengen innerlijke rust, balans, inzichten, versterken jouw bewustzijn en de connectie met de Bron/Vader/Moeder/God de Divine; je maakt ruimte in jouw bewustzijn om meer uit het leven te halen. Deze trainingen zijn daarom ook bedoeld voor hen die wérkelijk los willen komen van de matrix zoals wij die kennen, die van het innerlijk lijden – wat bij de tolteken bekend staat als het Ik-bewustzijn – en de stap willen maken naar het eenheidsbewustzijn waar magie mogelijk is. Het voor hen die volledige ontwaking willen ervaren. Om deze reis te kunnen maken moet je bereid zijn door de stof heen te gaan, je moet eerlijk en vanuit waarheid naar jezelf durven kijken en onvoorwaardelijke commitment kunnen tonen aan jezelf en aan de hele mensheid. Jouw inzet is allesbepalend voor jouw ontwikkeling. Uiteraard komt er het nodige huiswerk bij kijken en zal je bepaalde meditaties dagelijks in je eigen tijd moeten doen. Wanneer je consequent aan de slag gaat, ontwikkel je jezelf op een ongekend niveau naar ontwaking en verlichting tot aan Godrealisatie toe, waar het onmogelijke mogelijk wordt. Hier is moed, waarheid, kracht en doorzettingsvermogen voor nodig. 

De levels

Deze opleiding is een enorm krachtige en buitengewoon magische reis om de ware kracht van jouw bewustzijn te leren kennen en te beheersen. Het is een reis van innerlijke transformatie, liefde, leiderschap, transcendentie en naar kosmisch eenheidsbewustzijn. Deze reis naar ontwaking en godrealisatie kent drie levels. Elk level zal in 4 tot 6 weekenden gegeven worden over een tijdbestek van één jaar zodat alles goed geïntegreerd en eigen gemaakt kan worden. De volledige opleiding bestaat dus uit een traject wat zich over 3 jaar uitspreidt.

Deze opleiding is een enorm krachtige en buitengewoon magische reis om de ware kracht van jouw bewustzijn te leren kennen en te beheersen. Het is een reis van innerlijke transformatie, liefde, leiderschap, transcendentie en naar kosmisch eenheidsbewustzijn. Deze reis naar ontwaking en godrealisatie kent vier levels. Elk level zal in 4 weekenden gegeven worden over een tijdbestek van één jaar zodat alles goed geïntegreerd en eigen gemaakt kan worden. De volledige opleiding bestaat dus uit een traject wat zich over 4 jaar uitspreidt.

" Mijn ervaring met het 2e jaar van The Golden Age Teachings was magisch mooi. Jaar 1 was al echt transformerend en vol met uitdagingen, levens vragen, die echt zo uit de comfortzone waren, maar jaar 2 gaf een hele grote verdieping. De inzichten en de stof uit het eerste jaar eigen maken, het echt gaan leven kreeg door jaar 2 een bedding. Jaar twee was op vele vlakken echt zo diep helend dat vele processen als vanzelf leken te verdwijnen!
Door vooral alle teachings echt in te duiken, te voelen te ervaren en aan te gaan heeft deze training mijn leven veranderend. Ik zet de teachings dagelijks in bij mijn geliefden, vrienden en kennissen. En ik krijg feed back, mensen voelen en ervaren het. De rust, de liefde, de onvoorwaardelijke compassie en geduld in persoonlijke gesprekken of sessies. Werkelijk zo dankbaar dat ik mijzelf ben gaan voelen en de tools heb belicht, ben gaan toepassen en steeds lichter werd. Opstond en klaar was om zelf dat zoeklicht te zijn voor een ander. "
Claudia Hartendorp
Levensveranderend
"De sprongen die ik gemaakt heb het 1e jaar, zijn zo groot, dat ik echt mijzelf opnieuw kan ontdekken elke dag. Dat besef kwam al zeer snel! Op sommige vragen antwoorden ik nee of ja vanuit een gewoonte, een overtuiging, maar meteen voelde ik dat heel vaak nee, ja werd en andersom. Vanaf dat moment ben ik heel bewust omgegaan met elke uitnodiging of situatie want 'mijn ik' was nu voor mijzelf een nieuwe ervaring/ontdekking. Het is onbeschrijfelijk hoe ingrijpend maar zo verruimend de teachings van Senia en Freya zijn. Het is een fantastische ervaring om daar te mogen zijn. "
Sofie Mariën
"GAT jaar 2 – Ware manifestatiekracht
The golden age teaching hebben me enorm geholpen om mijn leven in alignment te brengen met mijn authentieke zelf. Jaar 2 ging nog dieper dan jaar 1 in het weghalen van onbewust beperkende overtuigingen en heeft een grote rol gespeeld in de positieve veranderingen die mijn leven de afgelopen jaren heeft ondergaan. Diepe, diepe dankbaarheid voor Senia en Freya voor het delen van deze mooie teachings. Ik kijk uit naar jaar 3! Liefs, Mathijs "
Mathijs Mulder-Barge
" Het pad naar binnen
Wil je de wereld veranderen dan begin je dus écht bij jezelf. En dat laatste is moeilijker dan ik dacht. Om tot zelfliefde te komen moet er veel opgeruimd worden, moet je je aandacht naar binnen brengen en bereid zijn je schaduwkanten te onderzoeken. Senia geeft je de tools en wakkert het inzicht aan maar je bent zelf geheel verantwoordelijk voor je eigen proces. En dat proces is uniek en niet met anderen te vergelijken. In de Golden Age trainingen, gegeven door Senia en Freya Melchizedek, krijg je inzage in het Ik-bewustzijn om het te kunnen transformeren naar eenheidsbewustzijn wat de wereld zo hard nodig heeft. We leren in onze kracht te gaan staan, innerlijk te groeien en kennis op te doen, onvoorwaardelijke liefde eigen maken en uitstralen naar de wereld. Ik ben heel dankbaar dat Senia en Freya op mijn pad zijn gekomen om mij te begeleiden op deze bijzondere reis naar een nieuwe wereld! "
Marjan Pietersz
" Showing me the Way to open up awareness, to leave it as it is. In present. To be flexible, to be every-One & No-One and loving what is.. "
Angelique
" De trainingen volgen bij O.C. Academy heeft mijn leven veranderd. Ik begin nu pas het gevoel te krijgen dat ik leef. Vooral de Golden Age Teachings hebben daaraan bijgedragen. De Golden Age trainingen bevatten krachtige, transformerende teachings en meditaties, Maar het gaat niet allemaal vanzelf. Je moet er echt zelf mee aan de slag. Je komt jezelf behoorlijk tegen, maar laat dat nou precies de bedoeling zijn. De uitdaging is om bij jezelf naar binnen te gaan en te ontdekken wat er allemaal in jezelf speelt. Doe je dat, dan zal je leven voorgoed veranderen en kom je daar waar echte liefde en magie is. Gelukkig worden we goed begeleid en kunnen we altijd terug vallen op de teachers. Wil je losbreken uit de sleur? Jezelf terugzetten in je eigen kracht? Ben je bereid om in jezelf op ontdekkingsreis te gaan? Dan ben je hier aan het juiste adres! "
Esther

Deze opleiding wordt gegeven door:

Don Rodolfo (Senia Melchizedek)

Don Rodolfo (Senia Melchizedek)

en/of

Freya Giza Melchizedek

Freya Giza Melchizedek

Agenda & aanmelden

Duur: Elk level bevat 4 live trainingsweekenden verdeeld over een jaar.
Investering in jezelf:
Verschilt per level. Het is mogelijk deze per level in 4 gelijkwaardige termijnen te voldoen.
De levels moeten op volgorde gevolgd worden. Na elk afgerond level ontvang je een certificaat.
Vereiste vooropleiding: Mahatma Avatar van Synthese Master

Wanneer de levels staan ingepland verschijnen deze hieronder. Volg de link voor meer informatie en om je aan te melden.

Deze training staat (nog) niet op de agenda. Houd de website in de gaten of schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen.

Online omgeving

Tijdens The Golden Age Teachings krijg je toegang tot de online omgeving die hoort bij het level wat je volgt. In deze online omgeving vind je o.a. de meditaties terug die tijdens de training zijn behandeld en die jou ondersteunen tijdens jouw dagelijkse proces. Ook worden hier praktische opdrachten en contemplaties aangeboden die aansluiten bij het laatste weekend en jou verder helpen in jouw bewustzijnsproces. 

Log hieronder in voor de online omgeving.

Log in