Privacybeleid

One Consciousness Academy, gevestigd aan Domeinlaan 232, 6952 HJ te Dieren in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.ocacademy.eu
info@ocacademy.eu
0624126488

Persoonsgegevens die wij verwerken

One Consciousness Academy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Je bent niet verplicht deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat het niet mogelijk is voor One Consciousness Academy om aanmeldingen voor trainingen of het lidmaatschap in behandeling te nemen, en dat wij dus geen diensten of producten aan je kunnen leveren.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en op basis van welke grondslag:

– Voor- en achternaam
Op wettelijke grondslag van toestemming & overeenkomst.

– Adresgegevens
Op wettelijke grondslag van toestemming & overeenkomst.

– Telefoonnummer
Op wettelijke grondslag van toestemming & overeenkomst.

– E-mailadres
Op wettelijke grondslag van toestemming & overeenkomst.

– Bankrekeningnummer
Op wettelijke grondslag van toestemming & overeenkomst.

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Op wettelijke grondslag van toestemming & overeenkomst.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

One Consciousness Academy verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid
Op wettelijke grondslag van vitaal belang.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

One Consciousness Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
Op wettelijke grondslag van toestemming & overeenkomst.

– Verzenden nieuwsbrief en/of reclame
Op wettelijke grondslag van toestemming.

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Op wettelijke grondslag van overeenkomst.

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Op wettelijke grondslag van toestemming & overeenkomst.

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Op wettelijke grondslag van toestemming & overeenkomst.

– Om goederen en diensten bij je af te leveren
Op wettelijke grondslag van overeenkomst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

One Consciousness Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. One Consciousness Academy bewaart de gestrekte persoonsgegevens tot 7 jaar na het laatste contact moment. Gedurende deze tijd kan het nodig zijn voorgaand verstrekte informatie of gevolgde trainingen te raadplegen in verband met vereiste voorpleidingen en een vereiste volgorde waarin de trainingen gevolgd dienen te worden. Na deze 7 jaar mogen wij er van uitgaan dat de klantrelatie is beëindigd. Dit bewaartermijn kan verkort worden wanneer de klantrelatie vanuit een of beide partijen expliciet en definitief eerder beëindigd wordt.

Delen van persoonsgegevens met derden

One Consciousness Academy verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit is bijvoorbeeld het geval met onze boekhouder die de uitgeschreven facturen verwerkt.
De verstrekte bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens wordt NOOIT gedeeld met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

One Consciousness Academy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door One Consciousness Academy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ocacademy.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

One Consciousness Academy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

One Consciousness Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo worden de contactgegevens die verstrekt worden in de aanmeld- en contactformulieren via een beveiligde verbinding verzonden. En is de boekhouding van One Consciousness Academy versleuteld en beveiligd met een wachtwoord waar alleen bevoegden van One Consciousness Academy toegang tot hebben.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ocacademy.eu

Log in