Paranormale trainingen

Voor de paranormale trainingen is een vooropleiding vereist en dat is de Mahatma Avatar van Synthese Master.

One Consciousness Academy geeft de volgende paranormale trainingen:

Inner Mastery Intensive
Ontwikkel je helderziende vermogens. 

Inner Mastery Advanced
Ontwikkel je mediamieke vermogens.

Het vervolg op de Intensive

The Path of Inner Mastery
Ontwikkel je zelfgenezend vermogen.

Psychic Medium – The Gift
 Ontvang een boost om jouw helderziende en mediamieke vermogens (verder) te openen.

The Dreamed Reality
Neem de regie over jouw dromen.

De paranormale trainingen worden gegeven door:

Senia Melchizedek

Senia Melchizedek

LET OP: Mensen met een psychisch verleden (zoals schizofrenie of psychose), een pacemaker of epilepsie kunnen helaas niet deelnemen aan onze cursussen. De energie waarmee gewerkt wordt is elektromagnetisch van aard. Dit kan een nadelig effect hebben op de pacemaker of zelfs een aanval veroorzaken.

Het is de verantwoordelijkheid van cursisten om bijzonderheden over lichamelijke en/of geestelijke gezondheid te vermelden bij aanmelding. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld. In geval van twijfel is het raadzaam om een specialist (dokter, (huis)arts, etc.) te raadplegen en adviseren wij deze training niet eerder te ondergaan zonder overleg met een medisch specialist. Bij twijfel of gegronde reden kan iemand de training worden ontzegd. Deze trainingen zijn géén vervanging voor medische behandelingen. 

Graag verwijs ik je door naar de Algemene Voorwaarden.

Log in