Het pad naar binnen

Het pad naar binnen

Alweer enkele jaren geleden kwam ik “toevallig” bij een Mahatma Coach & Trainer van O.C. Academy terecht bij de Mahatma Avatar van Synthese Practitioner. Dit was echt een openbaring, ik hoorde en voelde dingen die ik niet voor mogelijk had gehouden. Hier wilde ik meer van weten en ben dan ook het vervolg op deze training bij Senia gaan volgen. Wat een charismatische man met groot gevoel voor humor, bevlogen, oprecht, inspirerend en liefdevol. Ik wist nu dat ik me hier verder wilde ontwikkelen in mijn persoonlijke processen, ik voelde me hier veilig. Inmiddels heb ik in korte tijd vele bijzondere trainingen bij Senia gevolgd, heb intense initiaties mogen ontvangen en ben zeker gegroeid. Ik probeer meer vanuit mijn hart te leven en minder vanuit mijn angsten, mijn ego. Dit blijkt een continue dagelijks proces van ont-wikkelen. Alles in ons leven is energie, iedere gedachte, iedere handeling doet ertoe en de uitdaging is deze dan ook positief te houden en vooral niet meer negatieve energieën op te bouwen en vast te houden. Wil je de wereld veranderen dan begin je dus écht bij jezelf. En dat laatste is moeilijker dan ik dacht. Om tot zelfliefde te komen moet er veel opgeruimd worden, moet je je aandacht naar binnen brengen en bereid zijn je schaduwkanten te onderzoeken. Senia geeft je de tools en wakkert het inzicht aan maar je bent zelf geheel verantwoordelijk voor je eigen proces. En dat proces is uniek en niet met anderen te vergelijken.
In de Golden Age trainingen, gegeven door Senia en Freya Melchizedek, krijg je inzage in het Ik-bewustzijn om het te kunnen transformeren naar eenheidsbewustzijn wat de wereld zo hard nodig heeft. We leren in onze kracht te gaan staan, innerlijk te groeien en kennis op te doen, onvoorwaardelijke liefde eigen maken en uitstralen naar de wereld.
Ik ben heel dankbaar dat Senia en Freya op mijn pad zijn gekomen om mij te begeleiden op deze bijzondere reis naar een nieuwe wereld!

Log in