EEN DIEPGAAND PROCES VAN VERANDERING OP WEG NAAR KEN UZELF

EEN DIEPGAAND PROCES VAN VERANDERING OP WEG NAAR KEN UZELF

Eens, in 1992 mocht ik voor een volle zaal als wethouder mensen vertellen dat we meer vrouwelijke energie in onze samenleving nodig hebben. Ik noemde dat van ego-trip naar hart-s-tocht gaan Ik kon toen niet bevroeden dat ik vele jaren later een training mocht gaan volgens die gaat over exact dit thema. Anders geformuleerd – van ego bewustzijn naar eenheidsbewustzijn – komt het voor mij op hetzelfde neer. Ook kon ik toen niet bevroeden, dat die verandering van ego naar hart op de allereerste plaats en ook op de allerlaatste plaats begint en eindigt bij mezelf. Ook kon ik toen niet bevroeden hoe beperkende overtuigingen die van buiten af, vaak goed bedoeld door opvoeders en/of vrienden dan wel derden , op ons zijn gericht en wel zodanig dat we ons die eigen maken en lang in de overtuiging leven dat die van ons zijn. De socioloog N. Elias noemt dat Fremdzwang wordt Selbstzwang. De druk die aanvankelijk op ons wordt uitgeoefend met allerlei “dos en do`nts door anderen, maken we ons zo eigen, dat het voelt alsof ze van ons zijn. Ook kon ik niet bevroeden wat ik ooit machtig interessant vond om te lezen een ander gezicht krijgt als je ontdekt dat het begint en eindigt bij jezelf en dat het grote “feest”: het is allemaal hullies schuld niet meer gevierd kan worden.
Daarnaast is het al geruime tijd een voor mij bekend thema, dat heftige reacties in het heden niets te maken hebben met het heden. En altijd zijn oorsprong vindt in het verleden. En dat was in dit eerste jaar een groot thema. Weten dat dit zo is , wil niet zeggen daar altijd ook adequaat mee om te gaan. Het zien van patronen als je geraakt wordt door iets in het heden en aangespoord wordt op zoek te gaan naar het patroon. Een interessant aspect van de GOLDEN AGE TEACHING. En fijn om een methode aangereikt te krijgen om hier mee om te gaan. Het blijft niet bij een verhaal tijdens de trainingsdagen. Er is daarna werk aan de winkel. Via mooie meditaties word je ook na het weekend in staat gesteld te voelen, te ervaren en te oefenen.

De training is een aaneenschakeling van diepgaande inzichten (bv..wat er bij opkwam op een x moment:.je hoeft niet te kunnen zien om te kunnen weten), ervaringen, leringen van Senia en/of Freya. Het gaat te ver om hier uitgebreid in te gaan op alle onderwerpen die aan bod zijn gekomen in dit eerste jaar. Het zijn er velen en allemaal zeer relevant om zicht te krijgen op wie je bent en hoe je in het leven staat en van waaruit je handelt. Ik kan zeggen, het was diepgaand, transformerend, en een prachtig pad als je het pad wil lopen dat KEN UZELF heet. Een pad dat niet geplaveid is met marmer of goud. En wie een pad zonder doornen verwacht, komt bedrogen uit. Wie echter bereid is naar zich zelf te kijken, zich diepgaand te onderzoeken , wacht, wat mij betreft, de zekerheid dat aan de achterkant van de donkerte licht is. En dat dat wat mij betreft het enige is dat telt. Dat we onszelf ontdoen van de overtollige steen en zo de stralende ster worden die we in wezen zijn. En bij Senia en Freya ben je in uitstekende handen. Betrokken, toegewijd, gefocust, humor, liefdevol, integer en niets menselijks is hen vreemd. En ik ervaar veel dankbaarheid naar hen toe voor het in de wereld zetten van deze training en naar mede-wandelaars(m/v) die, ofschoon ieder zijn .haar eigen pad loopt, we toch met elkaar verbonden zijn en op weg zijn gegaan, zonder te weten waar we naar toe gaan. Dat vergt moed en vertrouwen. Dankbaar ook, dat ik de reis die al lang geleden is begonnen, op deze wijze mag en kan voortzetten. Ik realiseer me dat ik het velen dat is aangereikt tekort toe in deze review. Ik sluit af met het mooie gezegde dat zeker ook voor deze training geldt: de smaak van de pudding zit in hem te eten. Kom voelen, ervaren en doe mee aan de noodzakelijke omvorming van ego naar hart, van ego bewustzijn naar eenheidsbewustzijn. <3 <3 <3
Suur Maj Zonneveld
20/08/2019

Log in