Mara Palumbra

Mara Palumbra

Een mysterieuze reis naar persoonlijke kracht en diepgaande kennis

“Mara Palumbra” is een esoterisch/occult systeem dat een diepgaande fusie vormt van verschillende spirituele tradities, geworteld in Latin Meso Amerikaanse en Afro-Caribische tradities, maar ook diepe en sterke invloeden kent van Westerse magie. Dit systeem symboliseert niet alleen een pad van spirituele praktijk, maar ook een mysterieuze reis naar persoonlijke kracht en diepgaande kennis. Ontstaan in Europa, waar de oprichter woont, vertegenwoordigt “Mara Palumbra” een uniek en veelzijdig pad van spirituele exploratie.

Een cruciaal element van “Mara Palumbra” is het intensieve werk met de overleden voorouders, een essentieel onderdeel van vele esoterische en sjamanistische tradities wereldwijd. Het omvat niet alleen het eren en herinneren van voorouders, maar ook actief communiceren en werken met geesten en intelligenties uit het hiernamaals. Deze verbinding biedt leiding, wijsheid, kracht en genezing aan de Mara Palumbra-beoefenaars.

Practical Magic - Palumbristas dansen met spirits/voorouders

Een diepgaande fusie van verschillende spirituele tradities

De sjamanistische aspecten van “Mara Palumbra” uiten zich in een diepe verbinding met de natuur, het gebruik van rituelen en symbolen voor genezing en transformatie, en communicatie met niet-fysieke intelligenties en oergoden. Deze aspecten worden verder versterkt door elementen van oude vergeten oerkrachten die bestaan sinds het beginnen der tijden. We zien daarom invloeden vanuit de tovenarij, hekserij, sjamanisme, espiritismo, Palo, enz. Elk van deze tradities brengt unieke krachten en praktijken die resoneren met sjamanistische thema’s.

De naam “Mara Palumbra” draagt betekenis: “Mara” vertegenwoordigt een bovennatuurlijk wezen dat het individu symboliseert, terwijl “Palumbrista” verwijst naar de beoefenaar van dit esoterische systeem. “Pal” duidt op specifieke entiteiten, symbolen of concepten die uniek zijn voor deze praktijk, terwijl “Umbra” het concept van ‘schaduw’ in het Latijn belichaamt. Dit verwijst naar de ongeziene, diepere aspecten van spirituele praktijken en symboliseert een verkenning van het verborgene en het mysterieuze.

In de praktijk omvat “Mara Palumbra” de krachtige, aardgebonden spiritualiteit van Palo, vermengd met de esoterische en krachtige magische praktijken vanuit de westerse magie. Dit omvat rituelen en aanroepingen gericht op het werken met diverse intelligenties en oerkrachten. Espiritismo faciliteert communicatie met geesten en het hiernamaals, terwijl het werk met de oergoden een uitgebreid pad van verlichting, zelfontdekking en onafhankelijk denken biedt, vergelijkbaar met sjamanistische zoektochten naar persoonlijke transformatie, macht en kennis. Tovenarij en hekserij introduceren unieke magische en genezende praktijken, vaak gebruikmakend van kruiden, symbolen en rituelen om zowel de materiële als de spirituele rijken te beïnvloeden.

Palumbristas aan het werk met de Spirit Pot

Je authentieke zelf manifesteren

“Mara Palumbra” vertegenwoordigt dus een compleet geheim & beschermd esoterisch systeem dat een diepgaande spirituele reis biedt. Het nodigt de beoefenaar uit om de diepten van hun eigen duisternis te verkennen en hun eigen schaduwaspecten te beheersen, want om de kracht van hun licht werkelijk te leren kennen moet men zijn bestaan in zijn geheel omarmen. Door dit transformatieve proces kunnen zij uiteindelijk hun authentieke zelf manifesteren, waar ware natuurlijke kracht en wijsheid te vinden zijn. In deze reis wordt samenwerking met oergoden, intelligenties, spirits en natuurlijke elementen benadrukt. Het integreert de oude wijsheid van verschillende spirituele tradities en is omhuld in een aura van mysterie en diepgaande kennis en kracht.

Het inwijdingsproces binnen Mara Palumbra is intens en mag zeker niet onderschat worden. Dit proces, dat in het geheim en uitsluitend door ervaren ingewijden wordt uitgevoerd, vindt ’s nachts plaats en kan de gehele nacht in beslag nemen. Het is een heilige ceremonie die een verbinding tot stand brengt met immense krachten, waaronder de geesten van voorouders, oergoden en andere intelligente entiteiten. Daarom is het niet geschikt voor mensen die gevoelig zijn voor dergelijke ervaringen. Het is bedoeld voor diegenen die hun ware, authentieke zelf willen ontdekken en zich willen bevrijden van beperkende overtuigingen en programmeringen, om zo hun ware magische capaciteiten te omarmen – capaciteiten die inherent zijn aan ons geboorterecht.

Dit pad biedt een benadering van persoonlijke en spirituele ontwikkeling geworteld in oude tradities, terwijl het zich aanpast aan moderne spirituele zoektochten, met een sterke nadruk op het werken met oergoden, intelligenties en natuurelementen.

Don Rodolfo de Ochosi

Don Rodolfo de Ochosi is de visionaire oprichter van het esoterische systeem bekend als Mara Palumbra @ Casa de los Santos, een diepgaande spirituele praktijk die zich bevindt op het kruispunt van oude wijsheid en krachtige mystieke tradities. Een Palumbrista, diep verbonden met dit systeem, is meer dan alleen een spirituele beoefenaar; zij zijn hoeders van een heilige nalatenschap die Westerse magische praktijken samenvoegt met de rijke spirituele erfenissen van Latijnse, Meso-Amerikaanse en Afro-Caribische culturen. Onder de leiding van Don Rodolfo de Ochosi is Mara Palumbra geëvolueerd tot een unieke mix van esoterische kunsten, die de diepe studies en praktische toepassingen van Palo, Espiritismo, de vereerde Oeroude Goden, de mysterieuze wereld van de doden, evenals de krachtige kunsten van tovenarij en hekserij omvat.

Elke Palumbrista houdt zich bezig met een reeks van transformerende spirituele activiteiten wat volledig is uitgestippeld in Mara Palumbra. Een Palumbrista voert rituelen uit die deuren openen naar andere rijken, beoefenen meditaties die de fysieke en spirituele werelden verbinden, en communiceren met een scala aan geesten, oergoden en entiteiten. Hun praktijk omvat sjamanistische reizen die de diepten van spirituele dimensies verkennen, waarbij elke stap de leringen en visie van Don Rodolfo de Ochosi weerspiegelt. Daardoor wordt een Palumbrista een baken van authentieke spirituele diepgang en kracht, een levende belichaming van de diverse en oude spirituele lijnen die samenkomen binnen het krachtige kader van Mara Palumbra.

Don Rodolfo de Ochosi is de visionaire oprichter van het esoterische systeem bekend als Mara Palumbra @ Casa de los Santos, een diepgaande spirituele praktijk die zich bevindt op het kruispunt van oude wijsheid en krachtige mystieke tradities. Een Palumbrista, diep verbonden met dit systeem, is meer dan alleen een spirituele beoefenaar; zij zijn hoeders van een heilige nalatenschap die Westerse magische praktijken samenvoegt met de rijke spirituele erfenissen van Latijnse, Meso-Amerikaanse en Afro-Caribische culturen. Onder de leiding van Don Rodolfo de Ochosi is Mara Palumbra geëvolueerd tot een unieke mix van esoterische kunsten, die de diepe studies en praktische toepassingen van Palo, Espiritismo, de vereerde Oeroude Goden, de mysterieuze wereld van de doden, evenals de krachtige kunsten van tovenarij en hekserij omvat.

Elke Palumbrista houdt zich bezig met een reeks van transformerende spirituele activiteiten wat volledig is uitgestippeld in Mara Palumbra. Een Palumbrista voert rituelen uit die deuren openen naar andere rijken, beoefenen meditaties die de fysieke en spirituele werelden verbinden, en communiceren met een scala aan geesten, oergoden en entiteiten. Hun praktijk omvat sjamanistische reizen die de diepten van spirituele dimensies verkennen, waarbij elke stap de leringen en visie van Don Rodolfo de Ochosi weerspiegelt. Daardoor wordt een Palumbrista een baken van authentieke spirituele diepgang en kracht, een levende belichaming van de diverse en oude spirituele lijnen die samenkomen binnen het krachtige kader van Mara Palumbra.

Deel deze post

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
Telegram
Log in