De grote uitzuivering is begonnen

De grote uitzuivering is begonnen

Al enkele jaren heb ik het over de uitzuivering van het Gouden Tijdperk. En voor de mensen die nog nooit eerder wat van mij hebben gelezen, dan heb ik het niet over Hollywood apocalyptisch achtige taferelen waarin een gigantische natuurramp of uitbraak van infectie de aarde laat vergaan. De uitzuivering waar ik nu over praat is die van systemen, zowel maatschappelijke als in onze innerlijke wereld, onze essentie versus het ego. En nu zijn we (eindelijk) een fase ingegaan waarin een zeer intense uitzuivering zal gaan plaatsvinden, waardoor we geen enkele keus meer hebben en naar binnen moeten gaan, of we dit nu willen of niet.

Maar laat ik eerst even uitleggen wat deze uitzuivering nu werkelijk inhoud voordat ik in ga op het effect en ons eigen aandeel.
De grote uitzuivering wat nu plaatsvindt heeft te maken met de energetische verschuiving van het nieuwe tijdperk, Het Gouden Tijdperk. De energie is nu in toon, trilling en frequentie velen malen verder omhoog aan het gaan waardoor er vanzelf zaken getriggerd en naar het oppervlak gebracht worden die niet mee kunnen vibreren. Deze uitzuivering is nodig om het hele controle systeem omver te werpen; zowel maatschappelijke systemen als ons eigen controlerende ego denken. Het huidige controle systeem dient namelijk enkel zichzelf en niet de mensheid. De tijd van gevangenschap, angst, controle en overheersing staat op het punt om omver gegooid te worden. Waarom? Omdat het nieuwe tijdperk een tijdperk is waarin we vrij zijn van dictators, overheersers en systemen die ons manipuleren en controleren, waar wij als slaven uitgebuit worden. Deze praktijken zijn uiteraard alleen maar Ego gericht, dienen zichzelf en niet de mensheid. Op dit moment zijn de lagen van verschillende dimensies elkaar zo aan het overlappen en worden de sluiers zodanig dun dat andere werelden zichtbaar beginnen te worden. Des te zichtbaarder deze dimensies worden, des te meer controle men wil uitvoeren op aarde om de mensheid in hun macht te houden. Daarom wordt er steeds meer en meer druk uitgevoerd om angst te creëren want angst staat gelijk aan controle. En de machthebbers willen de controle niet verliezen want de mensheid is namelijk een product wat geld (macht) oplevert. Zolang het systeem nog staat en draait zal jij niets meer dan een nummer zijn in plaats van een vrij mens van vlees en bloed met een werkelijk bestaansrecht.

Er staat ontzettend veel te gebeuren, zowel op aarde als in de kosmos en in alle dimensionale werkelijkheden. Het is een multi-dimensionale verschuiving waar alles en iedereen aan onderhevig is. Deze verandering is zo groot dat het gewoonweg niet mogelijk is het oude mee te nemen deze nieuwe frequentie in. Alles wat we denken te weten zal uitgedaagd worden om herzien te worden. Oude geloofsovertuigingen, kennis betreft de geschiedenis, wetenschap en noem maar op. Niks kan meer bij het oude blijven en zo ook het systeem, de maatschappij waarin we nu nog leven, zal gaan stoppen te bestaan zoals we het kennen. Dienstbaarheid, spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling en technologie zullen prominente rollen gaan innemen. Je begrijpt dat dit een hele andere manier van leven zal zijn dan dat men nu gewend is en zoals met elke grote verandering zal ook dit niet zonder slag of stoot gaan. Want er zullen altijd mensen zijn die het oude niet los durven of willen laten. Het oude systeem kan hen zo dienen op een of andere manier (bewust of onbewust) dat sommigen er zelfs voor zullen willen vechten om het te behouden. Maar dit is een verloren strijd want het oude staat op het punt te vallen; het heeft geen overlevingskans in de nieuwe frequentie en trilling want het dient geen hoger doel, het staat niet voor vrede en is niet mens ondersteunend.

Een onthulling van kennis.

Alles is aan verandering onderhevig en vanuit dat opzicht is een Apocalyps niet eens ver van de waarheid. Alleen komt deze niet in de vorm van een vloedgolf maar als een grote uitzuivering van onze innerlijke wereld. Het oud Griekse woord Apocalyps betekent een onthulling van kennis of een openbaring. Er zal de komende tijd steeds meer ‘nieuwe kennis’ boven water komen; kennis over o.a. energie, dimensies, DNA en onze oorsprong. Ik plaats dit tussen aanhalingstekens omdat het in werkelijkheid geen nieuwe kennis is maar juist oeroude kennis die nu weer herontdekt wordt. En beter nog, deze ontdekkingen zullen de huidige wetenschap en alles wat we denken te weten op z’n kop gaan zetten. De kwantum fysica is druk bezig om veel esoterische kennis te testen en ze maken de ene doorbraak na de andere. Er zal steeds meer geopenbaard gaan worden totdat ook de mainstream er niet langer omheen kan.

De verschuivingen die we in de maatschappij zien en steeds meer gaan zien begint in onszelf. De kosmische energetische verschuiving triggert bij velen een vorm van lichte ontwaking. Men weet dat er iets staat te gebeuren, wát is nog niet duidelijk, maar het is zo goed voelbaar. Ons systeem wordt gevoeliger en oogkleppen vallen af.  Steeds meer mensen beginnen te voelen dat bepaalde dingen op aarde niet kloppen en dat het zo niet door kan gaan. Velen weten alleen even niet wat zij met die situatie aan moeten en hebben de neiging zich er maar bij neer te leggen. Maar inwendig voelen zij ook dat het iets is wat zij niet langer willen. Dit is o.a. het resultaat van eeuwenlange knechting en kleinering waardoor de mens zich bij voorbaat al verslagen kan voelen. Wanneer je dit herkent dan zal je vast ook gemerkt hebben dat je niet meer zo makkelijk weg kan kijken als voorheen. Hoe het negeren ons eerder nog wel eens rust kon bieden blijft hetgeen je probeert weg te duwen nu aan je knagen. De energie en frequentie staan niet langer toe dat je wegloopt voor jouw waarheid.

Dit Gouden Tijdperk draait om dienstbaarheid voor de gehele mensheid. Angst, controle en onderdrukking horen daar absoluut niet bij. Terwijl jij dit leest zijn er wereldwijd honderdduizenden mensen aan het opstaan en hun kracht aan het claimen. Zij stappen in hun meesterschap en weigeren langer slachtoffer te zijn. Zij zijn werkelijk bezig om hun kennis en krachten te bundelen met honderdduizenden anderen in de wereld. Een groot gedeelte gebeurt nog allemaal onder de radar en in stilte maar uiteraard niet meer voor lang. Iedereen voelt dat de wereld moet veranderen en dat kan alleen vanuit jezelf gebeuren. Want wij zijn zelf degene waar we op wachten. Niemand komt ons redden, wij zijn diegene die de verandering moeten laten plaatvinden in onszelf. Dus handel niet vanuit boosheid of angst maar vanuit jouw innerlijke kracht, jouw zelfliefde en richt je op jouw innerlijke groei. Vergaar kennis over jezelf want kennis is macht en wanneer je die kennis uiteindelijk eigen hebt gemaakt, heb je de macht om grote veranderingen in jouw leven te gaan brengen. Nu zijn velen machteloos en voelen zich verloren omdat er geen kennis is over zichzelf. Die kennis wordt ons ook niet aangeleerd op school en maar weinigen zijn bewust bezig met hun innerlijke ontwikkeling. Daarom handelen zovelen vanuit een tunnelvisie wat hunzelf niet verder brengt, laat staan de mensheid.

Innerlijke meesterschap.

Nu op dit moment is de frequentie dus aan het stijgen wat ons allemaal beïnvloed en mensen worden steeds bewuster. Deze frequentiestijging hebben we onder anderen te danken aan het nieuwe tijdperk maar er is nóg een oorzaak, een die absoluut niet over het hoofd gezien mag worden. De mensen die veel innerlijk zelfrealisatie werk doen beïnvloeden ook de frequentie omdat door hun groei het bewustzijnscollectief van de mensheid stijgt. En ik wil hier graag even duidelijk over zijn: ik heb het nu niet over mensen die bijvoorbeeld op Facebook posten hoe geweldig ze zijn, hoe zij het menselijk zijn overstijgen en inmiddels al in 6D of hoger leven. Hier kan ik persoonlijk helemaal niks mee. Nee, ik spreek over de echte hardcore; mensen die werkelijk hun schaduwkanten verkennen en transcenderen en naar hogere bewustzijnslagen gaan. En in dat werk is geen ruimte voor ego, verstoppertje en grootdoenerij. Het gaat niet altijd over hoe mooi de dingen zijn. Het gaat er over dat jij je schaduwkanten verkent en jij jezelf werkelijk leert kennen, en daarin is er geen ruimte voor uitvluchten oftewel escapes. De 1ste universele esoterische wet is: Ken uzelf. En daarvoor dienen wij ons hoofd uit de zandbak te halen en op te houden met alles goed te praten, het ontkennen van onze menselijkheid of onszelf groter voor te doen. We dienen juist maskers af te gaan leggen en onszelf in alle eerlijkheid onder de loep te nemen.

Een van de grootste escapes en valkuilen die ik waarneem om me heen is de overtuiging dat iemand z’n eigen pad aan het bewandelen is. De meesten die namelijk denken dat zij hun eigen pad kunnen bewandelen leven in een leugen en illusie waarin ze onbewust slaaf zijn van hun eigen opgeblazen egodenken. Want het ego is wat de illusie van het ‘eigen’ creëert en wat tot afscheiding leidt. Wanneer maskers af vallen is er namelijk maar 1 pad te bewandelen, en dat is het pad van verbinding en in dienstbaarheid aan de Bron/Divine.
Want in alle eerlijkheid, hoe kan jij je eigen pad bewandelen als jij jezelf nog niet volledig gerealiseerd hebt? De vragen die ik dan zou stellen zijn: welke zelfrealisatie heb jij eigen gemaakt om je eigen pad te bewandelen? Welke staten van ontwaking heb jij eigen gemaakt om je eigen pad te kunnen bewandelen? Welke energie heb jij uberhaupt gegrond om je eigen pad te kunnen bewandelen? Dit zijn confronterende vragen. En juist wanneer ze jou triggeren geeft dat aan dat je hier eens heel goed naar mag gaan kijken en onderzoeken vanuit werkelijke waarheid.

Dat onderzoeken vanuit innerlijke waarheid en integriteit vergt discipline en inzet. Want het is niet altijd leuk om bepaalde waarheden over jezelf onder ogen te komen. Nee het is dan makkelijker om jezelf goed te praten en de schuld van je lasten en innerlijke pijnen naar anderen toe te schuiven. Het Gouden Tijdperk vraagt de mensheid nu om vanuit waarheid en integriteit te handelen. Het is tijd om onze innerlijke meesterschap op te pakken en daar komt een enorme verantwoordelijkheid bij kijken. En dat kan in het begin spannend of eng voelen omdat de meesten niet gewend zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen. We leven immers in een systeem wat slachtofferschap verheerlijkt. Maar alles is aan verandering onderhevig en er is geen tijd meer voor verstoppertje en goedpraterij. Het is tijd om keuzes te gaan maken. Kies je voor illusies waarin jij geleefd wordt, of ben je het eens dat het tijd is voor integriteit en meesterschap waarin je zelfrealisatie eigen maakt en liefde zonder voorwaarde beheerst zonder negatief ego denken. Want laten we duidelijk zijn, je hebt een keuze. En zoals we wel vaker zeggen bij O.C. Academy, er is geen goed of fout, er zijn alleen consequenties.

En die consequenties zien we allemaal om ons heen. Het lijkt soms wel alsof de wereld gek aan het worden is. De kosmische verschuiving die we nu maken zorgt voor grote golven van emoties die ons uitnodigen om naar binnen toe te gaan en om onszelf te zien in al onze facetten, mooi of niet mooi. En wanneer je er voor kiest om het buiten jezelf te blijven zoeken zullen die emoties alleen maar sterker toenemen want de frequentie is nog steeds stijgende en hoe langer je voor jezelf wegloopt, hoe hoger de lading wordt. Zo zien we om ons heen dat velen letterlijk hun gezond verstand aan het verliezen zijn en vanuit puur ego handelen. Wanneer je gedreven wordt door heftige emoties die gecreëerd worden door het ego denken heb je namelijk geen controle over je bewustzijn. Je bent letterlijk slaaf van je emotionele staten van zijn waardoor je niet helder waarneemt.
Lange tijd hebben we ons onbewust laten leiden door bepaalde gedachtepatronen en emoties. Er is een nieuw tijdperk aangebroken. Laat staten van slachtofferschap, boosheid, haat, verdriet en jaloezie jou niet langer dienen en maak bewust de keuze om jezelf te bevrijden en naar binnen te gaan.


Dienstbaarheid & de frequentie van liefde.

Het is tijd voor dienstbaarheid. Het is tijd om er voor elkaar te zijn en uit de afscheiding te komen. Het is tijd om elkaar te ondersteunen voordat de situatie op de wereld zo uit de hand loopt wat het einde voor velen zal betekenen. Het is tijd dat we onze krachten gaan bundelen om de wereld een nieuwe vorm te geven, en dat allemaal vanuit een hoge staat van liefde zonder voorwaarde. Liefde heeft zo’n hoge frequentie waaruit we alles en iedereen kunnen helpen en ondersteunen. We kunnen zelfs de wereld helen als we in deze staat van liefde komen. Maar om dat te bereiken zullen we eerst naar binnen moeten gaan. Want hoe kan je werkelijk liefde ervaren als je niet eens jezelf compleet liefhebt? We moeten onze schaduwkanten verkennen en er niet langer voor weglopen want wanneer jij jezelf in al je facetten kan accepteren en liefhebben, blokkeer je de energie niet langer en wordt magie mogelijk. En ja, het is een proces, en het maakt niet uit als je eens uitglijdt en een foutje maakt. Wij zijn allemaal mensen en we dienen te leren van onze fouten dus ook het oordeel over onszelf mogen we hierbij los laten. Wees dienstbaar aan de mensheid en dan ben je dienstbaar aan jezelf. Wees werkelijk dienstbaar aan jezelf in waarheid, en dan ben je dienstbaar aan de mensheid. Iemand vroeg aan mij hoeveel procent dienstbaarheid is voldoende betreft de mensheid? Mijn antwoord was vroeger 51% maar dat is inmiddels veranderd naar 75%. We staan op een cruciaal punt in onze geschiedenis en onze acties nu beslissen welke tijdslijn we aan gaan trekken.

Claim jouw kracht.

Wees daarom de verandering die jij graag wilt zien. Jij bent een prachtig multidimensionaal wezen met onbeperkte mogelijkheden. Houd jezelf daarom niet klein en machteloos, stop met klagen en ga groeien, laat je ontwikkelen, ga de diepte in, laat al het oordeel over zowel jezelf als anderen los want de toekomst heeft nieuwe meesters nodig. Meesters die zichzelf werkelijk hebben doorgrond en neergezet, zichzelf hebben gerealiseerd en gegrond en ascensie volledig eigen hebben gemaakt. Het is niet voldoende om alleen ‘spiritueel te doen’; op een trommeltje te slaan, een indrukwekkende hoeveelheid kristallen te verzamelen of de spirituele toerist uit te hangen. Het is tijd voor werkelijke meesterschap, buiten de illusie en maskers om. Het is tijd dat jij een gouden afdruk achter laat in de wereld wanneer jij er klaar voor bent deze te verlaten. Want jij bent belangrijk. Jij bent de stem van de wereld die een grote verandering kan maken. Claim daarom jouw geboorterecht terug en zet de beste versie van jezelf neer want de wereld wacht op jou zodat we gezamenlijk een grote verandering kunnen maken. En deze grote verandering zal niet gebracht worden door te protesteren en extra energie te brengen naar hetgeen wie niet willen, maar door onze aandacht naar binnen te brengen. Door ontwikkeling. Door innerlijke groei en kennis op te doen. Door liefde zonder voorwaarde eigen te maken.

Jij bent de meester waar we op wachten.
Claim jouw kracht.

In liefde en dienstbaarheid,

Senia Melchizedek

Geëdit door:
Freya Melchizedek

Lees nu deel 2

Log in